Kan dolaşımının ve metabolizmanın düzenlenmesi ile sağlıgının artması

Kanda bulunan alyuvarların etrafları negatif (-) iyon ile çevrilidir. Negatif (-) iyonun eksikliğinde kanda bulunan alyuvarlar artarak kan yoğunluğunun artmasına neden olur ve kan dolaşımı düzensiz bir hale gelir.