Hava temizleme sistemi üç aşamasıyla toz zerreciklerinin, zararlı maddelerin ve kötü kokuların uzaklaştırılmasında etkilidir.

Tozlar ilk aþamada, ön filtreden geçirilir ve EOS'a gönderilir. İkinci aşamada, antibakteriyel filitre ile hava temizlenir, zararlı maddeler ve toz
zerrecikleri en iyi þekilde filtrelenir ve hava alkalinlenir. Son aþamada havanın içinde dengeli bir şekilde kalmak koþulu ile negatif (-) iyon, cluster
iyon oluşturulur. Cihaz 24 saat çalışma esasına göre tasarlanmış olup antibakteriyel filitre 3-6 ay periyodunda değiştirilir. Sigaranın zararlı
maddeleri cluster iyon ile yok edilirler. Asetik asit, asetat vb.