İyon Miktarının Karşılaştırılması

Deney başlamadan verilen değerlerde pozitif (+) iyon deðerinin negatif (-) iyon değerinden yüksek olduğu görülmektedir.

Deney başlamadan verilen değerlerde pozitif (+) iyon deðerinin negatif (-) iyon değerinden yüksek olduğu görülmektedir. eğer cihazlar çalıştırılırsa negatif (-) iyon miktarlarının yükseldiği görülür. Cihazlar kapatıldığında diğer firmaların ürünlerinin bulunduğu ortamda pozitif (+) iyonun başlangıçtaki değerle aynı ya da daha yüksek, buna rağmen negatif (-) iyonda bir azalma görülmektedir. EOS'da ise pozitif (+) iyon miktarının azaldığı ve negatif (-) iyon miktarının arttığı görülmüştür